Ravintoterapeutin opinnot jaetaan kahteen osaan; biolääketiede ja ravinto-oppi.

Biolääketiede: 6-12 kk
Ravitsemus: 12-24 kk 

Kurssin tarkemmat tiedot
Opintojen pituus: 18- 36 kk (omasta oppimisnopeudesta riippuen)
CNM Diplomi: Dipl Ravintoterapeutti, Nutritional Therapist (ravintoterapeutin diplomi vaatii 200 tuntia klinikkaharjoittelua) 

ASNH ravintoneuvoja: Dipl Ravintoneuvoja (ilman CNM:n klinikkatunteja)

Naturopaattisen ravitsemuksen diplomikurssi verkko-opiskeluna

Ravintoterapeutin diplomikurssi on korkeatasoinen koulutus, joka tarjoaa valmistuneille kaiken tarvittavan tiedon menestyvän vastaanoton rakentamiseen. Kurssi on koottu huolella ja jokainen moduuli rakentuu aiemman päälle antaen oppilaille mahdollisuuden kehittää itsevarmuutta ja taitoja akateemisessa ympäristössä. Näin syntyy päteviä ravitsemuksen ammattilaisia. Ravintoneuvojan kurssi suoritetaan teorian osalta itsenäisesti verkossa American School of Natural Healthin kautta. Ravintoterapeutin diplomin saa suoritettuaan käytännön klinikkaharjoittelun CNM:n kanssa. Oppilailla on 6 vuotta aikaa suorittaa opinnot loppuun klinikoiden osalta.

Kurssi toteutetaan kolmella tasolla (I, II ja III). Oppilaiden tulee suorittaa edellinen taso kokonaisuudessaan voidakseen siirtyä seuraavalle tasolle.

Taso I – Biolääketiede, 6-12 kk

Taso II – Ravintoneuvoja vuosi 1, 6-12kk

Taso III – Ravintoneuvoja vuosi 2, 6-12 kk

CNM klinikkaharjoittelu: Ravintoterapeutin pätevöityminen vaatii 200 tuntia käytännön klinikkaharjoittelua CNM koulutuskeskuksessa (Englanti tai Irlanti)

Koko opinto-ohjelma (klikkaa avataksesi)

Kurssin opintokokonaisuus

Taso I – Biolääketiede

Biolääketieteiden kurssin myötä oppilaat sisäistävät ihmisen kehon eri toiminnot perusteellisesti mukaan lukien yleisimmät taudit, lääketieteelliset diagnoosit, erotusdiagnostiikka ja hälyttävä oireilu. Tällä tavoin valmistuneet ravintoterapeutit omaavat kattavan ymmärryksen eri sairauksiin liittyen ja näin kykenevät tekemään päätöksen siitä jatkavatko potilaan kanssa työskentelyä vai ohjaavatko hänet lisätutkimuksiin.


Lääkäreiden, hammaslääkäreiden, sairaanhoitajien, kätilöiden, fysioterapeuttien, farmaseuttien ja proviisoreiden, kiropraktikkojen ja osteopaattien pätevyys oikeuttaa tapauskohtaisesti biolääketieteen hyväksilukuun. Ota yhteyttä selvittääksesi oletko oikeutettu siirtymään suoraan ravitsemusopintoihin. Hierojat, aromaterapeutit, vyöhyketerapeutit ym. suorittavat biolääketieteen osuuden normaalisti.

Opinto-ohjelma

 • Lääketieteen termistö
 • Kehonjärjestelmät; lihaksisto, luusto, hengityselimet, ruoansulatusjärjestelmä, verenkiertoelimistö, endokriininen järjestelmä, hermosto, imunestejärjestelmä, sukupuolielimet, virtsatiet, neurologia, psykologia, psykiatria ja immuunijärjestelmä.
 • Patologia
 • Onkologia
 • Tartuntataudit
 • Farmakologia, laboratoriotestaus, eri tutkimusmenetelmät
 • Erotusdiagnostiikka
 • Hälyttävä oireilu

Biolääketiede

 • Opinto-opas: Opinto-opas tarjoaa selkeät ohjeet opiskelijoille kohta kohdalta. Joskus opiskelu saattaa olla haasteellista, joten selkeää järjestystä noudattava opas on hyödyllinen apu opintojen ohella.
 • Oppimateriaali: Biolääketiede jaetaan 17 oppituntiin; jokaista oppituntia kohden oppilaat saavat n. 60 sivuisen lukumateriaalin, jonka jokainen voi opiskella omaan tahtiin. Sen lisäksi oppilaat voivat hyödyntää kattavaa sanastoliitettä, joka helpottaa uuden termistön oppimista ja muistamista
 • Videoidut oppitunnit: Opiskelijat saavat käyttöönsä yli 30 oppivideota kattaen kaikki biolääketieteen aihepiirit. Jokainen oppitunti on 1-2 tuntia pitkä, ja luennoitsijoina toimivat kokeneet ravitsemusalan ammatilaiset. Oppikirjat: CNM suosittelee hankkimaan lisätietoa aiheesta lukemalla suositellut oppikirjat.
 • Oppikirjat: CNM suosittelee hankkimaan lisätietoa aiheesta lukemalla suositellut oppikirjat.
 • Verkkotentit: Jokaisen oppitunnin päätteeksi opiskelijat voivat testata oppimansa tiedon tason testien avulla.
 • Opinnonohjaus: Opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää henkilökohtaista opinto-ohjaajaa kurssin aikana.

Opiskelijoiden tulee suorittaa biolääketieteen opinnot hyväksyttävästi ennen siirtymistä ravitsemusopintoihin.

 

Taso II – Ravitsemusvuosi 1 

Ensimmäisen ravitsemusopin vuoden aikana oppilaat omaavat ymmärryksen ravitsemuksen perusteista sekä oppivat tapaustutkimusta tarkkailemalla ravintoterapeuttia asiakastyöskentelytilanteessa. Konsultaatio noudattaa CNM:n hoitomalliin perustuvaa kaavaa.

Opinto-ohjelma

 • Ravintoterapia; historia ja filosofia, luonnonlääketieteen opit ja länsimainen lääketiede
 • Ravitsemusopin perusteet; proteiinit, rasvat, hiilihydraatit, vitamiinit ja mineraalit, fytoravinteet, muut ravinteet, entsyymit, energiantuotanto, metabolia, genetiikka.
 • Funktionaalinen lääketiede
 • Naturopaattinen ravitsemus yhtenä suuntauksena
 • Tutkimusmenetelmät ja tutkimustulosten kriittinen tulkitseminen
 • Kehon detoksifikaatio
 • Puutostilat
 • Kemia ja biokemia
 • Eri ruokavalioiden tarkastelu
 • Kontraindikaatiot, ravinnon ja lääkkeiden vuorovaikutus
 • Superfoodit ruokavaliossa
 • Katsaus kiinalaiseen lääketieteeseen
 • Yksilölliseen ruokavalion suunnittelu potilaalle
 • 100 tarkkailutuntia

Taso III – Ravitsemusvuosi 2 

Opinto-ohjelma

 • Epigenetiikka
 • Heikentyneet terveydentilat kuten sydämen, lihaksiston ja luuston ongelmat, ruoansulatuskanavan sairaudet, ihon sairaudet, allergiat.
 • Eri elämänvaiheet ja sukupuolen merkitys ravinnollisiin tarpeisiin
 • Urheiluravitsemus
 • Farmakologia, lääkehoidot ja kontraindikaatiot
 • Funktionaalisen lääketieteen tutkimusmenetelmät ja laboratoriatestaus
 • Eri ravintoterapian muodot
 • Syömishäiriöt
 • Ympäristölliset/psykologiset tekijät
 • Vastaanoton perustaminen, markkinointi, laki ja muut perustamisessa huomioitavat seikat

 

Ravitsemus verkko-opinnot, 2 vuotta 

 • Opinto-opas: Opinto-opas tarjoaa selkeät ohjeet opiskelijoille kohta kohdalta. Joskus opiskelu saattaa olla haasteellista, joten selkeää järjestystä noudattava opas on hyödyllinen apu opintojen ohella.
 • Oppimateriaali: Biolääketiede jaetaan 19 oppituntiin; jokaista oppituntia kohden oppilaat saavat n. 60 sivuisen lukumateriaalin, jonka jokainen voi opiskella omaan tahtiin. Sen lisäksi oppilaat voivat hyödyntää kattavaa sanastoliitettä, joka helpottaa uuden termistön oppimista ja muistamista.
 • Videoidut oppitunnit: Opiskelijat saavat käyttöönsä yli 70 oppivideota kattaen kaikki biolääketieteen aihepiirit. Jokainen oppitunti on 30 minuuttia pitkä, ja luennoitsijoina toimivat kokeneet ravitsemusalan ammatilaiset.
 • Oppikirjat: CNM suosittelee hankkimaan lisätietoa aiheesta lukemalla suositellut oppikirjat.
 • Verkkotentit: Jokaisen oppitunnin päätteeksi opiskelijat voivat testata oppimansa tiedon tason testien avulla.
 • Opinnonohjaus: Opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää henkilökohtaista opinto-ohjaajaa kurssin aikana.

 

CNM Diplomi: Ravintoterapeutti, Nutritional Therapist

CNM:n ravintoterapeutin koulutus on akkreditoitu ympäri maailmaa. Löydät lisätietoja täältä

Seuraavaksi: Miksi opiskella CNM:ssä?